Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts 

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. 

Voor meer informatie omtrent de klachtenfunctionaris kunt u zich wenden tot de Huisartsenkring Haaglanden (HKH).

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden
p/a Hadoks
President Kennedylaan 15
2517 JK  Den Haag
Telefoon: 070-3029820

https://www.kringhaaglanden.nl/kennisgebieden/klachtenregeling/informatie-voor-pati-nten/

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Wij zijn hiertoe aangesloten bij de SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns Gezondheidszorg. De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden en op www.skge.nl.